About

KOULUTUS

2014-2015 Tampereen Yliopisto, Journalismin perusopinnot

2010-2012 Lappia, valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus

2005 Erä- ja Luonto-oppaan ammattitutkinto

1996 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, pedagoginen pätevyys

1994-96 Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, pedagogiset opinnot, ammatillinen opettajapätevyys

1990-91 Taideteollinen korkeakoulu, Vaatetussuunnittelun laitos, ylimääräinen opiskelija, digitaalisen kuvan ja 3Dn opinnot

1990-91 Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvataiteen osasto, ylimääräinen opiskelija, elokuvaus

1990 Kuvataideakatemia, sivuaineopinnot, plastinen sommittelu

1989 Central St Martins College of Arts and Design, sivuaineopinnot, lavastus

1986-87 Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvataiteen osasto, sivuaineopinnot, elokuvatyö

1986-91 Teatterikorkeakoulu, valo-äänisuunnittelun linja. Taiteen maisteri. Valokuvaus sivuaineena

1984-86 Lapin korkeakoulu ( nyk. Yliopisto ) luokanopettajan opinnot, kuvataideopettajan aineopinnot

1983-84 Lahden Kansanopisto- akvarellimaalaus, keramiikka, näyttämötyö

1975 alkaen kesäisin kuvataidekursseja

 

TYÖKOKEMUS

Nykyinen työ: Lapin Ammattikorkeakoulu, lehtori, Kuvataide, valokuvaus

1979-1986- jatkuu,  erilaisia opetusalantehtäviä.  1995 alkaen päätyö

1999-2007 Erilaisia ulkoilma-alan töitä, freelancer, yrittäjä ja valokuvaaja-kirjoittaja

1986-2015 Erilaisia elokuva-alan töitä, freelancer ja yrittäjä

1983-1996 Erilaisia esittävän taiteen töitä, freelancer

1983 sekalaisia töitä

 

TAITEELLINEN TOIMINTA EDELLISTEN LISÄKSI

2014- Valokuvaryhmä Tiera

K1Odota, rekisteröimätön poikkitaiteellinen yhdistys, Muu ry, Helsingin Elokuvapaja

1995 jälkeen yhdessä puolison Helene Nyströmin kanssa Lapissa. Lyhytelokuvia, valokuvia, näyttelyitä. Helene Nyströmin menehdyttyä 2009 itsenäistä työskentelyä

 

-Panu Pohjola-